De beheerder van de website is te aller tijde gerechtigd om zonder opgaaf van rede een advertentie of account te weigeren of te verwijderen. Bij het plaatsen van verdachte objecten is de beheerder gerechtigd deze te verwijden van de website.

Heeft u vragen of opmerkingen stuur dan een email naar info(ad)tweedehandscamper.nl

Did Not find your answer yet? Still need help ?

Send us a note to Help Center

Contact Us